videoĐại Hội Vô Vi

 

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế là một truyền thống đã được tổ chức liên tục hàng năm khởi đầu từ năm 1982 cho đến năm 2008 dưới sự chủ tọa của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên.

Ðại hội được thành hình do sự phát tâm của các hành giả Vô Vi trên khắp thế giới nhằm mục đích trao đổi kết quả tu học và trình bày những sinh hoạt trong năm vừa qua.

Kính mời quý bạn bấm vào các tiết mục sau để cùng tham dự Đại Hội Vô Vi Quốc Tế.

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế được tổ chức không có sự chủ tọa của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên.

topTrở về đầu trang