Đại Hội Vô Vi 2001:
"Dũng Hành"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 20 - "Dũng Hành", trên du thuyền Disney Magic tại Orlando, Florida - U.S.A., từ ngày 27 tháng 10 tới ngày 3 tháng 11 năm 2001.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 20"
Phần 6

backTrở về trang trước