Kinh Sách

 

Với mục đích để cho kinh sách tránh trường hợp tam sao thất bổn, chúng tôi đã để các kinh sách dưới dạng Acrobat PDF để các bạn có phương tiện tham khảo, học hỏi và ấn tống. Tuyệt đối không được thêm bớt hay sửa đổi ấn bản.

Muốn thỉnh các tài liệu Vô Vi xin liên lạc hội Vô Vi gần nơi bạn cư ngụ hay:

Ban Kinh Sách
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Phone: (631) 952-4642
Email: kinhsachvovi@gmail.com

Muốn đóng góp về tài chánh cho quỹ Kinh Sách xin gửi về địa chỉ trên.

Check hay money order xin đề: VoVi Friendship Association of New York .

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.

 


 

Thực Hành Tự Cứu: Pháp Hành Thiền Đời Đạo Song Tu

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (314 trang)
ISBN 978-1-933667-19-5

book "Ở đời này, tiền - tình - duyên - nghiệp đủ đắng cay trong cuộc đời đầy đủ sự kích thích cần gì phải tu. Nhưng mà tu có hữu ích gì ! Tu là phải thiền chứ tu không có dùng cái miệng lí thuyết mà không sửa tâm thân. Tâm thân của chúng ta bị nghiệp lực lôi cuốn từ nhiều kiếp. Bây giờ cần phải thiền nó mới thanh nhẹ. Thanh nhẹ chừng nào mới giải được trược khí. Mắt sáng, mặt tươi vui khoẻ nhưng mà cần cái pháp “khử trược lưu thanh”. Lấy cái gì giải cái trược? Lấy nguyên khí của trời đất mới giải được trược.”
Lương Sĩ Hằng

Lưu Ý: Trong lần tái bản (September 2011) này có thêm phần Văn Tự Vô Vi. Văn Tự Vô Vi bao gồm các từ dùng trong các bài giảng của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và Đức Thầy Lương Sĩ Hằng.

Thực Hành Tự Cứu  (3.74 MB) pdf


 

Chơn Kinh

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (433 trang)
ISBN 978-1-933667-13-3

book ". . . Người thế gian ai cũng tự ái, mà vun bồi cái bức thành tự ái đó, thì càng ngày càng khổ thôi. Tự ái mất nhiều cơ hội, mà hòa đồng sẽ có nhiều cơ hội hơn, hòa đồng mà chịu học hỏi thì càng tu càng tiến. Cho nên Vô Vi đi tu nhưng mà cũng chủ trương đi làm, đời đạo song tu, mà đời chúng ta không có giúp được người ta làm sao giúp được mình. Phải nuôi dưỡng tinh thần phục vụ lúc chúng ta đi làm, phải đặt trọn tinh thần phục vụ tin yêu của Thượng Đế đã và đang làm được. Cho chúng ta có cơ hội học như Ngài để tiến hóa mà chúng ta không học, không nhịn nhục thì làm sao chúng ta có cơ hội tiến hóa? "
Lương Sĩ Hằng

Chơn Kinh  (2.91 MB) pdf


 

Kinh A Di Ðà

Đỗ Thuần Hậu(568 trang)
ISBN 978-1-933667-23-2

book "Tu hành là luyện đạo, trau dồi sửa đổi nền móng cho sáng suốt thông minh hiền từ như trước, gọi là Chơn Như. Nhờ có 6 chữ Di Đà chuyên môn của Phật Ngài, là một vị thuốc trường sanh, dắt linh hồn chúng ta về thiên đàng cảnh cũ. Ta muốn theo gót Phật, làm Tiên làm Phật thì phải ráng luyện đạo, hành đạo cho mềm dẻo bền bỉ mới sáng suốt nơi thiên đàng."
Đỗ Thuần Hậu

Kinh A Di Ðà  (3.78 MB) pdf


 

Phụ Ái Mẫu Ái

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (466 trang)
ISBN 978-1-933667-26-3

book “ ... Tình thương của người mẹ hiền và của người cha yêu quý đều là vô cùng tận. Nó cũng là một tia sáng hào quang xoay chuyển trong cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, ý nghĩa tràn đầy tình thương và đạo đức. Nghe qua những lời này sẽ rõ sự sai lầm của chính mình và sẽ tự đóng góp một phần tốt đẹp cho chúng sanh sau khi thức tâm."
Lương Sĩ Hằng

Phụ Ái Mẫu Ái  (3.46 MB) pdf


 

Nguyên Lý Tận Ðộ

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (85 trang)
ISBN 978-1-933667-27-0

book Lời giảng dạy của thiền sư Lương Sĩ Hằng khai triển sống động những đề tài thực tiễn về cuộc sống và tâm linh, với mục đích cống hiến cho những người đang khao khát tìm về thực chất, nội khoa tâm lý của con người.
“ ... Đọc qua quyển sách nầy sẽ ý thức khả năng tin yêu Phật Pháp của chính mình mà hành triển thì sẽ có kết quả đồng nhất như tôi đã đạt. Chúng ta sẽ có ánh sáng từ bi tại mặt đất nhiên hậu mới đem lại sự chung vui hòa bình và hạnh phúc cho nhơn loại của quả địa cầu nầy ...”
Lương Sĩ Hằng

Nguyên Lý Tận Ðộ  (524 KB) pdf


 

The Vô Vi Path

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (388 p)
ISBN 978-1-933667-22-5

book This book on the Vô Vi meditation and philosophy contains a series of lectures from Mr. Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên, who has been travelling the world to spread the knowledge of this dharma method to the public. His words translated here touch of many topics: the origin and meaning of karma, the renewal of body and soul through meditation, how to live life without entanglements, how to use suffering as a teacher, how to return to immediate awareness, and how to reach self-perfection through spiritual practice.

The Vô Vi Path  (2.84 MB) pdf


 

Tuyển Tập Thư Từ Lai Vãng 1980

Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (316 trang)
ISBN 978-1-933667-28-7

book "Những trang giấy đã in thành văn tự thư từ lai vãng xuất phát từ chơn tâm đáy lòng của mọi người, đã dấn thân tại mặt đất này, sống trong sự kích động và phản động cùng chung đóng góp từ trược tới thanh, từ thanh tới trược để mọi người có cơ hội tự cảm thức nguyên lý của tâm linh hướng về sự trao đổi của tâm thức diễn tả và xây dựng cho nhau từ giấy phút khắc. Đọc để cảm thức và tự dấn thân vào trong mọi hoàn cảnh tâm linh, để chọn lấy một con đường thức tâm, tự tu tự tiến và phá mê phá chấp."
Lương Sĩ Hằng

Thư Từ Lai Vãng 1980  (1.93 MB) pdf


 

Tuyển Tập Đỗ Thuần Hậu

Ðỗ Thuần Hậu (282 trang)
ISBN 978-1-933667-29-4

book
TUYỂN TẬP ĐỖ THUẦN HẬU bao gồm 4 cuốn :

• Ðời Ðạo Song Tu
• Phép Xuất Hồn
• Quái Mộng Kỳ Duyên
• Tình Trong Bốn Bể (Điểu Sào Thiền Sư)

"... Chúng ta sanh ra đời phải có bản thể để làm việc cho thế gian, trong đấy có ngũ tạng là: Tâm, Can, Tì, Phế, Thận, cùng đầu mình tay chơn. Đó là một cái máy để hoạt động nuôi lấy bản thể ta. Trong bản thể thì nào là Sân, Si, Tham v.v... tranh đấu lặn ngụp trong bể khổ để giành sống, bởi thế phải nhiễm trần luôn luôn. Hễ nhiễm trần thì phải chịu cay đắng, mạnh hiếp yếu, đùa bỡn cho đến đỗi nhiều khi bị hung hiếp đánh đập tù đày là khác, cho nên những người trí thức nào mà biết đời rồi thì cũng chán cho đời mà bước qua tu hành."
(Đời Đạo Song Tu)

 

"... Khi được xuất hồn lên cao, thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người tự ưng thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai cùng được dạo Thiên cảnh.
Các bạn nên để ý, khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nê hườn (mỏ ác) tê lạnh, rồi hồn mới xuất được.
Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết, còn con muỗi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật."

(Phép Xuất Hồn)

 

"... Từ ngày chiêm bao mơ mộng thấy cô Tiên, Hoàng ít ăn, ít ngủ, buồn bã như thế nào.
Khi Hoàng tỉnh giấc lại mới biết mơ duyên quái mộng, trong cái "không" mà "có", bởi sự công phu biến đổi thành một con đường đạo đức. Đời và đạo khó rõ được, đâu là thế gian? Đâu là thiên đàng? Thần tiên quỷ quái khó rõ chánh tà, nguồn Đạo cao xa.
Từ đấy, ban ngày Hoàng tu tâm dưỡng tánh, ban đêm công phu như thường lệ, cũng nhiều khi nhớ đến tiền duyên mơ mộng, nhưng hơi đâu để ý cho mệt lòng, tự cho là chiêm bao quái mộng và thông qua. Tu tâm dưỡng tánh an nhàn, không tưởng tượng là chánh đạo, còn tà tâm phải diệt trừ."

(Quái Mộng Kỳ Duyên)

 

"... Chúng sanh ở trong bản thể của con đó là bốn mươi tám ngàn hai trăm năm mươi lỗ chơn lông là dân sự biết tu theo. Lục căn lục trần ngó thấy ánh sáng của Chủ Nhơn Ông trên bộ đầu rọi xuống cũng tu theo. Trong Tề Luân Hư Cảnh có Cô Tiên (vợ con) phụ tiếp điển, truyền bá bên ngoài cho da thịt xương máu lông, đó là dân sự cùng các con của con. Chữ tình trong là vợ của con ở trong Tề Luân Hư Cảnh cũng gọi là Cô Vía. Còn da thịt xương máu là do huyết chảy châu lưu, gọi là bốn bể, thừa tiếp khí điển bên trong và bên ngoài. Sãi Vãi, con thấy chưa? Tứ Diệu Đế gọi là bốn bể hay là "Tình trong bốn bể."
(Tình Trong Bốn Bể)

 

Ðỗ Thuần Hậu

Tuyển Tập Đỗ Thuần Hậu  (3.32MB) pdf


 

Thượng Đế Giảng Chơn Lý

KIM THÂN CHA (546 trang)
ISBN 978-1-933667-14-0

book (Ấn bản chơn kinh nầy (2006) đã được chính Kim Thân Cha duyệt lại và chứng nhận như bản gốc. Đạo tâm các nơi, nếu có nhã ý ấn tống phổ biến, yêu cầu phải tôn trọng nguyên bản. Mọi cải sửa sai lạc bản gốc đều bị xem là “Thất Bản”, không đúng chơn kinh “THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ” rao giảng bởi Kim Thân Cha.)

“Chơn lý là cái khối tròn vô biên, đời đời, xoay quanh nó, luôn luôn tự nhìn nó, tự sống với nó, tự học hỏi nó, tự lo tìm thấy biết nó đời đời, để đời đời không bao giờ nó tự đánh mất nó”.
Kim Thân Cha

Thượng Đế Giảng Chơn Lý  (3.49 MB) pdf


 

Thượng Đế Giảng Chơn Lý (Việt Nam)

KIM THÂN CHA (584 trang)

book (Ấn bản chơn kinh nầy (2006) đã được chính Kim Thân Cha duyệt lại và chứng nhận như bản gốc. Đạo tâm các nơi, nếu có nhã ý ấn tống phổ biến, yêu cầu phải tôn trọng nguyên bản. Mọi cải sửa sai lạc bản gốc đều bị xem là “Thất Bản”, không đúng chơn kinh “THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHƠN LÝ” rao giảng bởi Kim Thân Cha.)

book “Chơn lý là cái khối tròn vô biên, đời đời, xoay quanh nó, luôn luôn tự nhìn nó, tự sống với nó, tự học hỏi nó, tự lo tìm thấy biết nó đời đời, để đời đời không bao giờ nó tự đánh mất nó”.
Kim Thân Cha

Thượng Đế Giảng Chơn Lý (Việt Nam)  (4.53 MB) pdf


 

Truth By God

KIM THÂN CHA (288 p)
ISBN 978-1-933667-21-8

book "The truth is an incommensurable and eternal sphere that revolves, looking at itself. It is in existence for itself, learns from itself, and eternally searches to know itself so that it can never get itself lost."
Kim Thân Cha

Truth By God  (716 KB) pdf


 

Tôi Tầm Ðạo new

Hồ Văn Em (410 trang)
ISBN 978-1-933667-31-7

book "... Nếu có ai hỏi tôi sự gì mà tôi cho là may mắn nhất, quý nhất và quan trọng nhất trong đời tôi (hơn cả sự nghiệp của cải mà tôi đã gây được) thì tôi xin trả lời thành thật đó là việc tôi được truyền và hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp..."
Hồ Văn Em

Tôi Tầm Ðạo  (2.95 MB) pdf


 

Địa Ngục Du Ký

Dịch Giả Đào Mộng Nam
Minh Giải Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (558 trang)
ISBN 978-1-933667-15-7

book Thượng Đế U Linh Cao Cả dạy rằng: “Trẫm ở điện Linh Tiêu, lòng lo thế đạo, mắt nhìn bụi đỏ cát đen bay ngợp Trời, chốn nhân gian luân thường đảo lộn, nam không trung hiếu, nữ thiếu tiết trinh, cho Tiên Phật là hão huyền, cho Thần Thánh là chẳng thiêng liêng, phong tục tập quán xã hội thì đồi bại, nhân tình nghĩa lí tiêu tan, lòng Trẫm đau buồn quá đỗi, không nỡ ngồi yên nhìn chúng sinh đọa đày chốn tối tăm mà không cứu...”

“ ... Nay Trẫm đặc biệt ban lệnh khai mở kho báu kinh điển, mà tên sách là Địa Ngục Du Ký ra lệnh cho Phật Sống Tế Công chỉ dẫn cặn kẽ cho thuật giả thánh bút Dương Sinh dạo mười điện địa ngục rồi về kể lại tỉ mỉ sự tình cho người đời rõ những thảm cảnh của các linh hồn tội lỗi hầu gặt hái công phu khuyên can giáo hóa”.

Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn

Địa Ngục Du Ký  (13.9 MB) pdf


 

Thiên Đường Du Ký

Dịch Giả Đào Mộng Nam
Minh Giải Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (688 trang)
ISBN 978-1-933667-16-4

book Thái Thượng truyền dạy: “Họa phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc; thiện ác báo ứng như bóng theo hình” (Họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình). Trong hai bản Du Ký thực viết đã quá rõ ràng. Người do Trời sinh đương nhiên về Trời, nên mới xây đường đạo ngay ngắn, bằng phẳng để cho những linh hồn đức độ cuối cùng về đây an nghỉ đời đời, đó là mong mọi người một mực nhắm đường đạo khang trang đi tới. Trong sách, ngoài việc tả chân phong cảnh thiên đường tươi sáng ra, còn có các vị Tiên Phật khắp mọi từng trời ứng thiên thuyết pháp, hoa thơm đầy trời, sen vàng ngập đất, đại đạo huyền cơ tiết lộ không chút giấu giếm. Chúng sinh có phước gặp được sách này mong tĩnh tâm nghiên cứu học hỏi, gột rửa tính linh quay về nẻo sáng, thiên đường có lối, mau đi nẻo đạo thiện lành. Hi vọng chúng sinh hiểu rõ cội nguồn mà về Vô Cực, đó là tất cả ý hướng mong cầu".
Nguyên Thủy Thiên Tôn

Thiên Đường Du Ký  (5.34 MB) pdf


 

Luân Hồi Du Ký

Dịch Giả Đào Mộng Nam (422 trang)
ISBN 978-1-933667-17-1

book “Bởi Mẫu không nỡ ngồi nhìn các nguyên linh đọa lạc, cho nên mới ban chỉ thị cho Vô Cực Thánh Đức Đường ở Đài Trung, cùng ra lệnh cho Tế Phật hướng dẫn Dương Sinh dạo cõi phàm trần, phỏng vấn các loài cầm thú, đem những tình huống sinh hoạt thực ghi chép thành sách, lấy tên là “Súc Đạo Luân Hồi Ký” hay “Luân Hồi Du Ký”. Cõi trần gian tuy nhiều khổ nạn, song sinh mạng của kiếp luân hồi cầm thú còn chịu uy hiếp đau đớn gấp bội phần. Phàm những ai còn mang máu huyết tính tình người trong mình, sau khi đọc sách này mà động lòng ăn năn thì hãy sám hối những lỗi lầm quá khứ, để tránh khỏi bị đầu thai làm kiếp súc sinh, vì nếu đường luân hồi này không hiểu rõ, sau này có hối hận cũng chẳng kịp nào”.
Vô Cực Dao Trì Kim Mẫu

Luân Hồi Du Ký  (5.05 MB) pdf


 

Nhân Gian Du Ký

Dịch Giả Đào Mộng Nam (326 trang)
ISBN 978-1-933667-18-8

book “Lòng Mẫu giờ đây vô cùng sung sướng đặc biệt ban Ý Chỉ để Phật Sống Tế Công được phép hướng dẫn bút trời Thái Sinh dạo cõi nhân gian viết thành cuốn sách với tựa đề là Nhân Gian Du Ký vô cùng kì lạ chưa từng thấy, nó quả là cuốn sách trời thấu suốt, cùng hợp làm một được cả ba cõi Đất Trời Người, truyền thống đạo pháp từ đây hẳn là sẽ lưu truyền muôn thuở. Hi vọng chư đệ tử của Thánh Hiền Đường giữ bền được tinh thần vì đạo tốt đẹp này mãi mãi, mười năm như một ngày, từ trước tới sau gắng vượt mọi gian lao khổ cực, ngày viết xong sẽ xét công tưởng thưởng”.
Vô Cực Dao Trì Kim Mẫu

Nhân Gian Du Ký  (3.0 MB) pdf

Trở về đầu trang top


 

Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa

Nguyễn Thị Thu-Ba (166 trang)
ISBN 978-1-933667-25-6

book "Thể chất suy nhược, tinh thần khủng hoảng, tôi đã bị xô xuống vực sâu của đủ thứ bệnh tật mà bệnh nặng nhất là bệnh mất ngủ liên miên. Như thế suốt 23 năm trời, không ăn không ngủ, nhiều lần chán nản tôi muốn quyên sinh rũ sạch nợ đời.
...
... Riêng tôi, một bằng chứng cụ thể, đã được ơn Trời ban cho khiến trong lúc tuyệt vọng chỉ còn biết chờ tử thần đến rước đi lại có diễm phúc được Tiên sinh và phu nhân đến Việt Nam tháng 5 năm 1965 theo lời mời của chồng tôi để chữa bệnh cho tôi, diễn thuyết cho dân chúng về triết lý Ðông và Tây phương, dạy về cách nấu ăn quân bình theo nguyên lý Âm Dương, nên tôi lần lần được phục hồi sức khỏe và tái sinh, và trong 26 năm kế tiếp sống mạnh khỏe mà không hề dùng một viên thuốc Tây, xa lánh luôn ngưỡng cửa các nhà thương, không còn lui tới các tiệm thuốc tây và ngày ngày khỏi bận tâm về bệnh hoạn liên miên như trong những ngày xa xưa làm cho tôi dở sống dở chết như nằm trong Ðịa Ngục.
...
... Tôi ước mong các người bị bệnh nan y, bị nhà thương phế thải, đã tuyệt vọng, hãy can đảm đọc những dòng chữ này mà áp dụng kiên trì phương pháp, ăn gạo lứt muối mè một thời gian thử xem những lời tôi nói có ngoa không?"

Thu-Ba

Sách Nấu Ăn Dưỡng Sinh Ohsawa  (1.22 MB) pdf

topTrở về đầu trang