Đặc San Vô Vi

 

Đặc San Vô Vi (ĐSVV) được phát hành đặc biệt cho quý bạn đạo Vô Vi, bao gồm các tài liệu tu học và tin tức thế giới.

Cũng để giúp cho Đặc San Vô Vi hằng năm được duy trì và phát triển trong trật tự, Ban Biên Tập ĐSVV kính xin tất cả quý bạn đạo đóng góp bài vở, hình ảnh, tài liệu thực thi đúng theo Nội Quy và chương trình mà Đức Thầy đã chứng nhận, đề ra và để lại cho các phương tiện truyền thông.

Ban Biên Tập (BBT) cũng xin quý bạn đạo lưu ý đến những quy định chung trong công việc ấn hành ĐSVV hằng năm như sau:

  • Bài viết xin gởi về vovidacsan@gmail.com
  • Quan điểm của bài viết không thể hiện tranh chấp hay chia rẽ.
  • Những bài gởi trễ sẽ được chuyển xét cho ĐSVV số kế tiếp.
  • Bài viết xin gởi ở dạng UniCode, phông chữ (Times New Roman).
  • Bài gởi không dài quá 5 trang đánh chữ.
  • BBT có quyền lưu giữ, sửa đổi lời văn, chánh tả để bài viết được dễ đọc và phù hợp với 7 mục tiêu chung như đã nêu trên.

Ước mong quý bạn đạo tham gia, ủng hộ và đón nhận sự phát hành của ĐSVV như là một món ăn tinh thần chung trong cộng đồng Vô Vi.

Ban Biên Tập hy vọng sẽ không phụ lòng mong đợi của bạn đạo và kính chúc quý bạn đạo thật bình an và thanh tịnh.

Muốn đóng góp về tài chánh cho Đặc San Vô Vi xin gửi về:

Đặc San Vô Vi
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Tel : (631)-952-4642
Email: vovidacsan@gmail.com

Check hay money order xin đề: VoVi Friendship Association of New York .

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.


 

(Quý bạn cần có Acrobat Reader để đọc. Nếu quý bạn không xem được thì Acrobat Reader của quý bạn đã quá cũ cần dùng phiên bản mới. Phiên bản hiện thời là Adobe Reader )

Đặc San:

 

Đặc San Đã Phát Hành:

 

topTrở về đầu trang