Thi Ca của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

 

Sau nhiều năm hoằng pháp, Thiền Sư Lương Sĩ Hằng đã lưu lại rất là nhiều những bài thi phú quý báu, giàu giá trị tâm linh. Để cho gia sản tâm linh quý hiếm này được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng Vô Vi và lưu truyền cho các thế hệ sau, ban biên tập cũng không quên cảm ơn đến với tất cả quý bạn đạo trên thế giới đã bỏ nhiều công sức, hợp tác sưu tầm bộ thơ tâm linh giáo dục để đời này.

Ngoài ra ban biên tập kính xin toàn thể quý bạn đạo Vô Vi trên thế giới hãy đồng tiếp tay kiểm chứng và bổ túc lại tất cả những khiếm khuyết nếu có cho những bài thơ được đăng để cho tập thơ của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng được đầy đủ cho việc kết tập và ấn tống ở tương lai. Chúng tôi mong muốn sưu tầm tất cả những bài thơ của Thiền Sư đang lưu lạc khắp mọi nơi, đồng quy về chung một vườn thơ, để chúng ta có thể sưu tập một cách chính xác và đầy đủ cho các thế hệ mai sau.

Xin quý bạn vui lòng gởi những bài thơ về:
Email: kinhsachvovi@gmail.com

Kính thư,

Ban Biên Tập

(Quý bạn cần có Acrobat Reader để đọc. Nếu quý bạn không xem được thì Acrobat Reader của quý bạn đã quá cũ cần dùng phiên bản mới. Phiên bản hiện thời là Adobe Reader )

Tuần Này:

 

Các Bài Thơ Cũ:

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

19xx-20xx


1968 :

 

       

Trở về đầu trang top


1969 :

 

       

Trở về đầu trang top


1970 :

 

       

Trở về đầu trang top


1971 :

 

       

Trở về đầu trang top


1972 :

 

       

Trở về đầu trang top


1973 :

 

       

Trở về đầu trang top


1974 :

 

       

Trở về đầu trang top


1975 :

 

       

Trở về đầu trang top


1977 :

 

       

Trở về đầu trang top


1978 :

 

       

Trở về đầu trang top


1979 :

 

       

Trở về đầu trang top


1980 :

 

       

Trở về đầu trang top


1981 :

 

       

Trở về đầu trang top


1982 :

 

       

Trở về đầu trang top


1983 :

 

       

Trở về đầu trang top


1984 :

 

       

Trở về đầu trang top


1985 :

 

       

Trở về đầu trang top


1986 :

 

       

Trở về đầu trang top


1987 :

 

       

Trở về đầu trang top


1988 :

 

       

Trở về đầu trang top


1989 :

 

       

Trở về đầu trang top


1990 :

 

       

Trở về đầu trang top


1991 :

 

       

Trở về đầu trang top


1992 :

 

       

Trở về đầu trang top


1993 :

 

       

Trở về đầu trang top


1994 :

 

       

Trở về đầu trang top


1995 :

 

       

topTrở về đầu trang


1996 :

 

       

Trở về đầu trang top


1997 :

 

       

topTrở về đầu trang


1998 :

 

       

topTrở về đầu trang


1999 :

 

       

topTrở về đầu trang


2000 :

 

       

topTrở về đầu trang


2001 :

 

       

topTrở về đầu trang


2002 :

 

       

topTrở về đầu trang


2003 :

 

       

topTrở về đầu trang


19xx-20xx :

 

       

topTrở về đầu trang