Tài Liệu

 

Muốn thỉnh các tài liệu Vô Vi xin liên lạc hội Vô Vi gần nơi bạn cư ngụ hay:

 

Ban Kinh Sách
118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
U.S.A.

Phone: (631) 952-4642
Email: kinhsachvovi@gmail.com

Muốn đóng góp về tài chánh cho quỹ Kinh Sách xin gửi về địa chỉ trên.

Check hay money order xin đề: VoVi Friendship Association of New York .

Xin thành thật cảm ơn quý bạn.

topTrở về đầu trang