Hình Ảnh Vô Vi

 

"Những hình ảnh dưới đây các bạn được tùy nghi sử dụng với một điều kiện duy nhất là không được dùng vào mục đích thương mại."


 

Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu

( 1883 - 1967 )

Tổ Sư

Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu

( 1883 - 1967 )

Tổ Sư


 

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

( 1923 - 2009 )

Thiền Sư

Thiền Sư Lương Sĩ Hằng

( 1923 - 2009 )

Thiền Sư


 

Núi Bokor (Tà Lơn), Cambodia, 2017

Đại Hội 2017, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20-25 tháng 9 năm 2017.

Đại Hội

Núi Bokor (Tà Lơn), Cambodia, 2017

Đại Hội 2017, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20-25 tháng 9 năm 2017.

Đại Hội


 

Núi Bokor (Tà Lơn), Cambodia, 2016

Đại Hội 2016, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20-25 tháng 9 năm 2016.

Đại Hội

Núi Bokor (Tà Lơn), Cambodia, 2016

Đại Hội 2016, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20-25 tháng 9 năm 2016.

Đại Hội

Pakse, Lào, 2015

Đại Hội 2015, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20-25 tháng 9 năm 2015.

Đại Hội


 

Siem Reap, Cambodia, 2014

Đại Hội 2014, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 24-26 tháng 9 năm 2014.

Đại Hội

Sa Đéc, Việt Nam, 2014

Bạn đạo viếng thăm mộ Tổ sau đại hội 'Du Hành Đạo Pháp' ngày 5 tháng 10 năm 2014.

Đại Hội

Siem Reap, Cambodia, 2014

Những Hình Ảnh Sinh Hoạt Trong Những Ngày Đại Hội, 'Du Hành Đạo Pháp'.

Đại Hội


 

Siem Reap, Cambodia, 2014

Đại Hội 2014, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 21-26 tháng 9 năm 2014.

Đại Hội

Siem Reap, Cambodia, 2014

Đại Hội 2014, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 21-26 tháng 9 năm 2014.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 24 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội


 

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 23 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 22 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 21 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội


 

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 20 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Ngày 17-18-19 tháng 9 năm 2013.

Đại Hội


 

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 19/9/2013 đến ngày 23/9/2013 tại Bangkok, Thái Lan.

Đại Hội

Bangkok, Thái Lan, 2013

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 19/9/2013 đến ngày 23/9/2013 tại Bangkok, Thái Lan.

Đại Hội

Sa Đéc, Việt Nam, 2013

Lễ trình mộ Tổ trước và sau Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' Sa Đéc, Việt Nam.

Đại Hội


 

Phnom Penh, Cambodia, 2012

Đại Hội 2012, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 19/9/2012 đến ngày 23/9/2012 tại Phnom Penh, Cambodia.

Đại Hội

Siem Reap, Cambodia, 2011

Đại Hội 2011, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 20/9/2011 đến ngày 24/9/2011 tại Siem Reap, Cambodia.

Đại Hội

Western Caribbean, America, 2010

Đại Hội 2010, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 12/9/2010 đến ngày 19/9/2010 trên tàu Emerald Princess.

Đại Hội


 

Pacific Ocean, America, 2009

Đại Hội 2009, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 30/8/2009 đến ngày 06/9/2009 trên tàu Carnival Splendor.

Đại Hội

Pacific Ocean, America, 2009

Sinh hoạt của bạn đạo tại Đại Hội 2009, 'Du Hành Đạo Pháp'.

Đại Hội

Montreal, Canada, 2009

Bạn đạo đến thăm Đức Thầy ngày 24 tháng 7 năm 2009.

Montreal


 

Atlantic City, New Jersey, 2009

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Atlantic City, New Jersey trong ngày 24 tới 28 tháng 5 năm 2009.

Atlantic City

Montreal, Canada, 2009

Sinh hoạt của Đức Thầy tại Montreal, Canada trong ngày 21 tới 23 tháng 4 năm 2009.

Montreal

Sàigòn, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 26 tháng 3 năm 2009.

Sàigòn


 

Sàigòn, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 25 tháng 3 năm 2009.

Sàigòn

Cần Thơ, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 24 tháng 3 năm 2009.

Cần Thơ


 

Cần Thơ, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 22 - 23 tháng 3 năm 2009.

Cần Thơ

Sàigòn, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2009.

Sàigòn

Nha Trang, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 17 - 20 tháng 3 năm 2009.

Nha Trang


 

Quy Nhơn, Việt Nam, 2009

Sinh hoạt của bạn đạo tại Đại Hội 2009, 'Du Hành Đạo Pháp'.

Quy Nhơn

Long Hải, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 14 - 15 tháng 3 năm 2009.

Long Hải

Saigon, Việt Nam, 2009

Phóng sự đặc biệt về sinh hoạt của Đức Thầy tại Việt Nam ngày 11 tháng 3 năm 2009.

Sàigòn


 

Taipei, Đài Loan, 2009

Đức Thầy và phái đoàn trên máy bay ghé qua Taipei, Đài Loan trước khi viếng thăm Việt Nam ngày 10 tháng 3 năm 2009.

Taipei

California, U.S.A., 2009

Tiễn đưa Đức Thầy tại phi trường Los Angeles trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 9 tháng 3 năm 2009.

California

California, U.S.A., 2009

Đức Thầy viếng thăm trụ sở 'Xây Dựng Vô Vi' của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California ngày 25 tháng 1, 2009.

California


 

Montreal, Canada, 2008

Đại Hội Vô Vi tại Montreal ngày 23-28 tháng 11, 2008.

Montreal

Montreal, Canada, 2008

Sinh nhật Đức Thầy tại Đại Hội Vô Vi ngày 27 tháng 11, 2008.

Montreal

California, U.S.A., 2008

Sinh nhật Đức Thầy tại San Diego, ngày 13 tháng 11, 2008.

California


 

California, U.S.A., 2008

Sinh hoạt của Đức Thầy tại San Diego, ngày 12-15 tháng 11, 2008.

California

Nevada, U.S.A., 2008

Đức Thầy viếng thăm Nevada, ngày 24 tháng 10, 2008.

Nevada

Nevada, U.S.A., 2008

Đức Thầy viếng thăm Nevada, ngày 20 tháng 10, 2008.

Nevada


 

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy viếng thăm trụ sở "Xây Dựng Vô Vi", California, ngày 19 tháng 10, 2008.

California

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy viếng thăm California, ngày 14 tháng 10, 2008.

California

California, U.S.A., 2008

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Thiền Viện Vĩ Kiên, 10 tháng 10 năm 2008.

California


 

California, U.S.A., 2008

Đức Thầy viếng thăm miền nam California, 6 tháng 10, 2008.

California

Perth, Úc Đại Lợi, 2006

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Perth, Úc Đại Lợi, 2006.

Perth

Cairns, Úc Đại Lợi, 2003

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Cairns, tháng hai 2003.

Cairns


 

Perth, Úc Đại Lợi, 2003

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Sorrento Quay, 2003.

Perth

Sydney, Úc Đại Lợi, 2003

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Sydney, tháng hai 2003.

Sydney

Trụ Sở Đặc San Vô Vi Úc Đại Lợi, 2003

Phóng sự đặc biệt ăn Tết Quý Mùi với Thầy tại trụ sở đặc san Vô Vi Úc Đại Lợi 2003.

Perth


 

Houston, Texas - U.S.A., 2002

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kì 21 'Khí Giới Tình Thương' tại Wyndham Greenspoint Hotel, Houston, Texas từ ngày 30/10 đến 5/11 năm 2002.

Houston

Orlando, Florida - U.S.A., 2001

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kì 20 'Dũng Hành' trên du thuyền Disney Magic từ 27/10 đến 3/11 năm 2001.

Orlando

Tây Úc, Úc Đại Lợi, 2000

Phóng sự hình ảnh chung vui với Thầy tại Tây Úc, 2000.

Perth

topTrở về đầu trang