Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Orlando, Florida - U.S.A., 2001

Ðại Hội Vô Vi Quốc Tế Kì 20 'Dũng Hành' trên du thuyền Disney Magic từ 27/10 đến 3/11 năm 2001.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc