Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Bãi biển Long Hải

Đức Thầy tại Long Hải trong chuyến viếng thăm Việt Nam ngày 14 - 15 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc