Thiền Viện Quy Hội Tình Người

25 tháng 1 năm 2009

Đức Thầy viếng thăm trụ sở 'Xây Dựng Vô Vi' của Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Liên lạc