Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Saigon, Việt Nam, 2009

Đức Thầy tiếp bạn đạo và đi ăn tối với bạn đạo Việt Nam ngày 21 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc