Thiền Viện Vô Vi 'Quy Hội Tình Người'

Quy Nhơn, Việt Nam

Đức Thầy trên đường về thăm quê cũ, viếng mái nhà xưa cùng thân bằng quyến thuộc ngày 16 - 17 tháng 3 năm 2009.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Liên lạc