videoPhim Ảnh Vô Vi

 

Montreal, Canada, 2017

Tiệc đại thọ 90 tuổi của bà Tám ngày 17 tháng 4 năm 2017.

video

Thiền Ca, 2016

Tô Điểm Sơn Hà, thơ của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng – Vĩ kiên.

video

Thiền Ca, 2016

Về Quê - Nhạc Và lời: Trần Thị Thúy Hồng.

video


 

Thiền Ca, 2016

Tình Quê - Nhạc: Trần Bá Danh. Lời: Trần Bá Phước.

video

Montreal, Canada, 2014

Bà Tám ngồi ăn buổi ăn trưa đầu tiên ngày 23 tháng 11 năm 2014 sau nhiều ngày nằm trên giường bệnh.

video

Montreal, Canada, 1995

Văn Nghệ - Duyên Lành Tự Thức, Montreal - ngày 15 tháng 4 năm 1995.

video


 

topTrở về đầu trang