Đại Hội Vô Vi 1999:
"Duyên Lành"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 18 - "Duyên Lành", tại Niagara Falls và Missisauga - Canada (Ontario), từ ngày 16 tháng 8 tới ngày 21 tháng 8 năm 1999.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 18"
Phần 6

backTrở về trang trước