Đại Hội Vô Vi 2007:
"Thực Hành Chất Phác"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 26 - "Thực Hành Chất Phác" tại Sheraton Philadelphia Downtown Hotel, Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A., từ ngày 22/12/2007 đến ngày 26/12/2007.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 6

backTrở về trang trước