Đại Hội Vô Vi 2013:
"Du Hành Đạo Pháp"

Đại Hội 2013, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 19/9/2013 đến ngày 23/9/2013 tại Bangkok, Thái Lan.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 2013"
Phần 6

backTrở về trang trước