Đại Hội Vô Vi 2010:
"Du Hành Đạo Pháp"

Đại Hội 2010, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 12/9/2010 đến ngày 19/9/2010 trên tàu Emerald Princess ở Western Caribbean, America.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2010"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2010"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 2010"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 2010"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 2010"
Phần 5

backTrở về trang trước