Đại Hội Vô Vi 2006:
"Hội Tụ Vinh Quang"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 25 - "Hội Tụ Vinh Quang" tại Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok - Thailand, từ ngày 17/8/2006 đến ngày 22/8/2006.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 26"
Phần 6

backTrở về trang trước