Đại Hội Vô Vi 2000:
"Thanh Tịnh"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 19 - "Thanh Tịnh", tại Hilton Prague Hotel - Czech Republic, từ ngày 16 tháng 7 tới ngày 19 tháng 7 năm 2000.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 19"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 19"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 19"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 19"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 19"
Phần 5

backTrở về trang trước