Đại Hội Vô Vi 2008:
"Viễn Tiến"

Đại Hội Vô Vi 27 - "Viễn Tiến" tại Hyatt Regency Montreal Hotel, Montréal - Canada, từ ngày 24/11/2008 đến ngày 28/11/2008.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 27"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 27"
Phần 2


"Đại Hội Vô Vi 27"
Phần 3

"Đại Hội Vô Vi 27"
Phần 4

backTrở về trang trước