Đại Hội Vô Vi 2005:
"Hồi Sinh Sum Vầy"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 24 - "Hồi Sinh Sum Vầy", tại Mandarin Oriental Hotel, Singapore - Singapore, từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2005.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 24"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 24"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 24"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 24"
Phần 4

backTrở về trang trước