Đại Hội Vô Vi 2015:
"Du Hành Đạo Pháp"

Đại Hội 2015, 'Du Hành Đạo Pháp' tổ chức từ ngày 20/9/2015 đến ngày 25/9/2015 tại Pakse, Laos.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 6

"Đại Hội Vô Vi 2015"
Phần 7

backTrở về trang trước