Đại Hội Vô Vi 2004:
"Tình Trời Tận Độ"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 23 - "Tình Trời Tận Độ", trên du thuyền PRIDE OF AMERICA, Honolulu, Hawaii, U.S.A. từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2004.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 23"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 23"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 23"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 23"
Phần 4

backTrở về trang trước