Đại Hội Vô Vi 2002:
"Khí Giới Tình Thương"

Đại Hội Vô Vi Kỳ Thứ 21 - "Khí Giới Tình Thương" tại Wyndham Greenspoint Hotel, Houston, Texas - U.S.A., từ ngày 30 tháng 10 tới ngày 5 tháng 11 năm 2002.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 2

"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 3


"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 4

"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 5

"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 6


"Đại Hội Vô Vi 21"
Phần 7

backTrở về trang trước