Đại Hội Vô Vi 2009:
"Du Hành Đạo Pháp"

Đại Hội Vô Vi 2009 - "Du Hành Đạo Pháp" trên du thuyền Carnival Splendor, khởi hành từ Long Beach, California, U.S.A. đi Mexican Riviera, Mexico, từ ngày 30/8/2009 đến ngày 6/9/2009.

Kính mời quý bạn tham gia đại hội.


"Đại Hội Vô Vi 2009"
Phần 1

"Đại Hội Vô Vi 2009"
Phần 2


"Đại Hội Vô Vi 2009"
Phần 3

"Đại Hội Vô Vi 2009"
Phần 4

backTrở về trang trước