Sinh Hoạt Cộng Đồng Vô Vi USA

 

Các tin tức, hình ảnh, nghệ thuật về sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi USA:


 

Westminster, California, 2015

Tết tại Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi, California. 22.02.2015.Tet 2015

Nam California, 2015

Hội chợ Tết Sinh Viên 2015 tại Nam California. 20.02.2015.Tet 2015


 

Bolsa, California, 2013

Cảnh Tuyết ở Vĩ Kiên thật đẹp và Hội chợ Tết ở Bolsa, California. 08.02.2013Tet 2013

Nam California, 2013

Hội chợ Tết Sinh Viên 2013 tại Nam California. 09.02.2013Tet 2013


 

Siem Reap, Cambodia, 2010

Một chuyến viếng thăm khách sạn Angkor Miracle Resort & Spa tại thành phố Siem Reap, Cambodia. 17.11.2010


backTrở về trang trước