Sinh Hoạt Cộng Đồng Vô Vi Đức

 

Các tin tức, hình ảnh, nghệ thuật về sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi Đức:


 

Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu, Raunheim, 2013

Hình Ảnh về Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu Raunheim, 09.05.2013 – 12.05.2013.

Âu Châu


Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu, Romrod, 2010

Hình Ảnh về Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu Romrod, 13 .05. 2010 - 16. 05. 2010.

Âu Châu

Video Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu, Romrod, 2010

Video Sinh Hoạt Khóa Sống Chung VÔ VI Âu Châu Romrod, 13.05.2010.

Âu Châu

Trụ Sở Minh Tâm, Đức, 2010

Tết Canh Dần 2010 tại trụ sở Minh Tâm, Đức.

Đức


backTrở về trang trước