Sinh Hoạt Cộng Đồng Vô Vi Úc

 

Các tin tức, hình ảnh, phim ảnh, nghệ thuật về sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi Úc:


 

Cairns, Úc, 2014

Hình ảnh về lễ khánh thành thiền viện Quy Hội Tình Người và đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần I.

Úc

Cairns, Úc, 2014

Hình ảnh về lễ khánh thành thiền viện Quy Hội Tình Người và đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần II.

Úc

videoCairns, Úc, 2014

Phim ảnh đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần I.

Úc


 

videoCairns, Úc, 2014

Phim ảnh đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần II.

Úc

videoCairns, Úc, 2014

Phim ảnh đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần III.

Úc

videoCairns, Úc, 2014

Phim ảnh đại hội "Quy Hội Tình Bạn" tại Cairns, Úc, 1.12.2014 – 7.12.2014.
Phần IV.

Úc


backTrở về trang trước