Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi

Phóng sự hình ảnh về các buổi trình diễn Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi.
Kính mời các bạn thưởng thức.

 

Thiền Ca "Hội Tụ Vinh Quang"
Royal Thai Navy Conference Hall, Bangkok, Thailand 2006

Phóng Sự Hình Ảnh Thiền Ca "Hội Tụ Vinh Quang" tại Royal Thai Navy Conference Hall, Bangkok, Thailand ngày 19 tháng 8 năm 2006.

Thiền Ca "Hồi Sinh Sum Vầy"
Rock Auditorium, Singapore 2005

Phóng Sự Hình Ảnh Thiền Ca "Hồi Sinh Sum Vầy" tại Suntec City Rock Auditorium, Singapore, Singapore ngày 6 tháng 8 năm 2005.


 

Thiền Ca "Tiếng Trống Dựng Xây"
La Mirada, California, U.S.A. 2005

Phóng Sự Hình Ảnh Thiền Ca "Tiếng Trống Dựng Xây" tại La Mirada Theatre for the Performing Arts, La Mirada, California, U.S.A. ngày 2 tháng 1 năm 2005.

Thiền Ca "Tiếng Trống Đại Đồng"
Flint Center of the Performing Arts, Cupertino, California, U.S.A. 2003

Phóng Sự Hình Ảnh Thiền Ca "Tiếng Trống Đại Đồng" tại Flint Center of the Performing Arts, Cupertino, California, U.S.A. ngày 25 tháng 10 năm 2003.


topTrở về đầu trang