Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2007:
"Tiếng Trống Quy Nguyên"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2007 "Tiếng Trống Quy Nguyên" tại The Harold L. Zellerbach Theatre of The Annenberg Center for the Performing Arts, Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A., ngày 22 tháng 12 năm 2007.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Tiếng Trống Quy Nguyên"
Phần 1

"Tiếng Trống Quy Nguyên"
Phần 2


backTrở về trang trước