Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2006:
"Hội Tụ Vinh Quang"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2006 "Hội Tụ Vinh Quang" tại Royal Thai Navy Convention Hall, Bangkok - Thailand, ngày 19 tháng 8 năm 2006.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Hội Tụ Vinh Quang"
Phần 1

"Hội Tụ Vinh Quang"
Phần 2


backTrở về trang trước