Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2005:
"Hồi Sinh Sum Vầy"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2005 "Hồi Sinh Sum Vầy" tại Suntec City Rock Auditorium, Singapore - Singapore, ngày 6 tháng 8 năm 2005.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Hồi Sinh Sum Vầy"

backTrở về trang trước