Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2005:
"Tiếng Trống Dựng Xây"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2005 "Tiếng Trống Dựng Xây" tại La Mirada Theatre for the Performing Arts, La Mirada, California - U.S.A., ngày 1 tháng 1 năm 2005.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Tiếng Trống Dựng Xây"
Đĩa 1

"Tiếng Trống Dựng Xây"
Đĩa 2

"Tiếng Trống Dựng Xây"
Đĩa 3


backTrở về trang trước