Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2003:
"Tiếng Trống Đại Đồng"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2003 "Tiếng Trống Đại Đồng" tại Flint Center for the Performing Arts, Cupertino, California - U.S.A., ngày 25 tháng 10 năm 2003.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Tiếng Trống Đại Đồng"
Đĩa 1

"Tiếng Trống Đại Đồng"
Đĩa 2


backTrở về trang trước