Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2002:
"Khí Giới Tình Thương"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2002 "Khí Giới Tình Thương" tại The Hobby Center for the Performing Arts, Houston, Texas - U.S.A., ngày 3 tháng 11 năm 2002.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Khí Giới Tình Thương"

backTrở về trang trước