Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2000:
"Duyên Lành"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 2000 "Duyên Lành" tại Academy of Music, Philadelphia, Pennsylvania - U.S.A., ngày 5 tháng 11 năm 2000.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Duyên Lành"

backTrở về trang trước