Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 1999:
"Anh & Tôi"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 1999 "Anh & Tôi" tại Living Arts Centre, Mississauga, Toronto - Canada, ngày 20 tháng 8 năm 1999.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 

"Anh & Tôi"

backTrở về trang trước