Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 1997:
"Sứ Giả Hòa Bình"

Đại Nhạc Hội Thiền Ca Vô Vi 1997 "Sứ Giả Hòa Bình" tại Washington D.C. - U.S.A., 30 tháng 8 năm 1997.

Kính mời quý bạn thưởng thức.

 


"Sứ Giả Hòa Bình"
Đĩa 1

"Sứ Giả Hòa Bình"
Đĩa 2

backTrở về trang trước