California, U.S.A., 2009

 

Đức Thầy chúc Tết cho năm Kỷ Sửu từ San Diego ngày 2 tháng 1 năm 2009.

backTrở về trang trước