California, U.S.A., 2008

 

Bà Tám hát tặng sinh nhật Đức Thầy tại San Diego ngày 13 tháng 11, 2008.

backTrở về trang trước