Montreal, Canada, 2009

 

Thỉnh Ý về Hậu Sự của Đức Thầy, Canada ngày 14 tháng 08 năm 2009.

backTrở về trang trước