Montreal, Canada, 2008

 

Đức Thầy tiếp bạn đạo Việt Nam tại tư thất anh chị Công ở Montreal, Canada ngày 20 tháng 11, 2008.

 

Phần I

Phần II

backTrở về trang trước