California, U.S.A., 2009

 

Đức Thầy chung vui cùng bạn đạo nhân dịp Tết Kỷ Sửu tại Trụ Sở "Xây Dựng Vô Vi" ngày 25 tháng 1, 2009.

 

Phần I

Phần II


 

Phần III

Phần IV


backTrở về trang trước