Vấn Đạo

Những câu hỏi liên quan đến Phương Pháp Công Phu do Đức Thầy giải đáp.

Kính mời các bạn theo dõi.


Trích từ Đại Hội - Hùng Vĩ Giao Liên - Alaska, 2008.

Trích từ khóa học Thonon - France, 21-7-2004.

Trích trong - Thực Hành Tự Cứu 1.

backTrở về trang trước