Khóa Học "Sống Chung Tân Niên" (2005-2006)

Khóa Học "Sống Chung Tân Niên" được tổ chức từ ngày 31-12-2005 tới ngày 2-1-2006 tại Hyatt Regency Irvine, Irvine, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Sống Chung Tân Niên"
Phần 1

"Sống Chung Tân Niên"
Phần 2

"Sống Chung Tân Niên"
Phần 3

backTrở về trang trước