Khóa Học "Sống Chung Tân Niên" (2004-2005)

Khóa Học "Sống Chung Tân Niên" được tổ chức từ ngày 30-12-2004 tới ngày 3-1-2005 tại Anaheim, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Sống Chung Tân Niên"
Phần 1

"Sống Chung Tân Niên"
Phần 2

"Sống Chung Tân Niên"
Phần 3

backTrở về trang trước