Khóa Học Vĩ Kiên Đặc Biệt (1986)

Khóa Học Vĩ Kiên Đặc Biệt - "Tình Thương" từ ngày 22-5-1986 tới ngày 23-5-1986 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pines Park, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Vĩ Kiên Đặc Biệt"
Phần 1

"Vĩ Kiên Đặc Biệt"
Phần 2


backTrở về trang trước