Khóa Học Vĩ Kiên IV (1986)

Khóa Học Vĩ Kiên IV - "Quy Thức" từ ngày 12-5-1986 tới ngày 18-5-1986 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pines Park, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 1

"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 2

"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 3


"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 4

"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 5

"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 6


"Khóa Học Vĩ Kiên IV"
Phần 7

backTrở về trang trước