Khóa Học Vĩ Kiên III (1986)

Khóa Học Vĩ Kiên III - (Nhẫn Hòa) từ ngày 4-5-1986 tới ngày 9-5-1986 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pines Park, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 1

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 2

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 3


"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 4

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 5

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 6


"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 7

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 8

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 9


"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 10

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 11

"Khóa Học Vĩ Kiên III"
Phần 12

backTrở về trang trước