Khóa Học Vĩ Kiên I (1986)

Khóa Học Vĩ Kiên I và Lễ Khánh Thành Thiền Viện Vĩ Kiên từ ngày 14-4-1986 tới ngày 21-4-1986 tại Thiền Viện Vĩ Kiên, Cedar Pines Park, California, U.S.A..

Kính mời các bạn tham gia vào khóa học.


"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 1

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 2

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 3


"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 4

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 5

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 6


"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 7

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 8

"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 9


"Khóa Học Vĩ Kiên I"
Phần 10

backTrở về trang trước